DEBICA
Presto UHP 2
225/45R17 94Y Presto UHP 2 FP XL TL
370 ₪ ליחידה
מאפיינים

ביצועים גבוהים בבלימה ובאחיזה על רטוב-מספר גבוה של קצוות חדים בחריצי הצמיג
עיצוב סוליה עם מספר גבוה של קצוות משוננים, לפינוי המים מן הסוליה ולאחיזה יותר טובה עם הכביש


עיצוב אסימטרי עם מחצבי צלעות חיצוניים-ביצועים מעולים בכביש יבש
תבנית סוליה אסימטרית ואופטימלית לצלעותיו החיצוניות של הצמיג, מספקת תמסורת יעילה לתפקוד בכביש יבש במהירויות גבוהות, כמו גם מרחק בלימה קצר


כתפיים מעוגלות-צמצום מצבי הציפה
הצמיג מעוצב כך כדי לפזר את המים ביעילות ולמקסום מגע הצמיג עם הכביש


לחץ מגע אחיד לצמצום שחיקת הצמיג -יותר קילומטארז' אודות לשחיקה אחידה של הצמיג
הלחץ מתפזר דרך שטח המגע עם הכביש לכל הצמיג בצורה אחידה


תרכובת חדישה ואופטימלית לשיפור התנגדות הגלגול-צריכת דלק מועטת
בזבוז אנרגיה בצורה מבוקרת בממשק הצמיג והחישוקמידע טכני
תיאור פריט: 225/45R17 94Y Presto UHP 2 FP XL TL
קוד מהירות: Y
קוד משקל:94
סיווג עומס:אחר
RUN ON FLAT: לא
תמונות
אחריות

תוקף האחריות:
האחריות דלעיל תעמוד בתוקפה לתקופה של 4 שנים מיום רכישת הצמיג וכפופה לשימוש בצמיג בהתאם להוראת היצרן.
אחריות היצרן אינה תקפה במקרים הבאים:
1. בצמיגים אשר נעשו בהם "שינויים" לאחר עזיבת מחסן החברה באמצעות הוספה של כל סוג חומר לרבות חומרים המשמשים לתיקון תקר ו/או צמיגים אשר תוקן בהם תקר.
2. צמיגים אשר נפגמו כתוצאה ישירה של שינוי מבנה הצמיג, כגון בתיקונים שביצע צד ג' ו/או שנעשה בהם שימוש עם רכיבים פגומים כגון פנימית.
3. צמיגים אשר נעשה בהם שימוש שלא בהתאם למסומן על גבי הצמיג (עומס, מהירות, ניפוח וכיו"ב) והיישום שלא בהתאם להוראות היצרן (דהיינו: צמיגי כביש ו/או צמיגי שטח).
4. צמיגים אשר ניזוקו עקב אירועים חיצוניים (הרכבה, פירוק, מצב מכני של הרכב וכיו"ב).
5. תלונות הקשורות לבלאי (בלאי מזורז, שחיקה לא אחידה).
6. שבירה לחתיכות ופיסות או התפוררות סולית הצמיג.
7. תחושת רעד לאחר שנשחקה 10% מסוליית הצמיג ו/או עקב פגם בחישוק ו/או כל מצב מכני לקוי אחר של הרכב. ניתן לשקול יוצאים מן הכלל אם הצמיג פגום, אם יש באפשרות הלקוח להוכיח שהבעיה הופיעה לפני שחיקה של 10% מסוליית הצמיג.
8. בליטות צדדיות לאחר שנשחקה 10% מסוליית הצמיג. האחריות על עיוות צדדי תקפה לשנה אחת מיום המכירה בכפוף להצגת חשבונית לצורך הוכחת הרכישה ו/או שנה אחת מיום הייצור.

דירוג הצמיג (מתייחס למידה הספציפית):
B
C
71
טקסט הסבר על הצמיג